VI KOSZĘCIŃSKI FEST...
 
Notifications
Clear all

VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI?18-19.03.2017r.

28 Posty
1 Users
0 Likes
2,919 Widok
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI?18-19.03.2017r.

Witam wszystkich miłośników modelarstwa i zapraszam do wsi Koszęcin na VI edycję naszej imprezy modelarskiej.

VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI? KOSZĘCIN 2017
w trakcie którego rozegrane zostaną:
II KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH ?KOSZĘCIŃSKI RAK?

II Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA

ORGANIZATOR:
URZĄD GMINY KOSZĘCIN
DOM KULTURY w KOSZĘCINIE
KÓŁKO MODELARSKIE ?BROŃ i BARWA? w KOSZĘCINIE

WSPÓŁORGANIZATORZY :
IPMS POLSKA
IPMS SILESIA
Klub partnerski KPM KARVINA z Czech
ZESPÓŁ SZKÓŁ w KOSZĘCINIE

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
18-19.03.2017r.
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

Nagrody specjalne :
po przeprowadzeniu wstępnych rozmów wiemy, że będzie coś z tematyki:
- modele związane z Polską,
- lotnictwo I WW,
- lotnictwo 1:32,
- oraz będące już na stałe kategorie :
za model w barwach lub konstrukcji Węgierskiej,
za model Czeskiego producenta,
Liga Damska.

W 2017 roku rozegramy drugą edycję Międzynarodowych Mistrzostw Śląska . Pierwsza odbyła się w 2016 roku w Karvinie w Czechach.

Wkrótce reszta informacji.

(Iza).


   
Cytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Witam.

Pragniemy przedstawić jednego z dwóch głównych sponsorów naszego Festiwalu.
Jest nim polska firma IBG znana z własnej produkcji głównie modeli pojazdów wojskowych.
Podczas trwania festiwalu firma IBG zaprasza na swoje stoisko.

Firma ta funduje:
Puchar przechodni firmy IBG za najciekawszy model wykonany z zestawu firmy. Puchar przechodni zostaje w firmie, a nagrodzony modelarz otrzymuje jego miniaturkę na stałe.

Dodatkowo w kategoriach junior i senior firma IBG funduje nagrody:
- za najciekawszy model rosomaka wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model rosomaka wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1/72 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1/72 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1/72 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1/72 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model pojazdu w skali 1/35 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model pojazdu w skali 1/35 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model artylerii wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model artylerii wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model okrętu wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model okrętu wykonany przez seniora.

(Iza).


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Koszęcin 2017 regulamin

Witam wszystkich miłośników modelarstwa i zapraszam do wsi Koszęcin na kolejną edycję naszej imprezy modelarskiej.

VI KOSZĘCIŃSKI FESTIWAL MODELARSKI? KOSZĘCIN 2017
Pod honorowym patronatem Wójta Gminy Koszęcin

w trakcie którego rozegrane zostaną:
II KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH ?KOSZĘCIŃSKI RAK?
II Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych Koszęcin 2017
Międzynarodowe Zawody o Puchar UE ?EURO PUCHARY?

HONOROWY PATRONAT :
WÓJT GMINY KOSZĘCIN ZBIGNIEW SENIÓW

ORGANIZATOR:
URZĄD GMINY KOSZĘCIN
DOM KULTURY w KOSZĘCINIE
KÓŁKO MODELARSKIE ?BROŃ i BARWA? w KOSZĘCINIE

WSPÓŁORGANIZATORZY :
ZESPÓŁ SZKÓŁ w KOSZĘCINIE
IPMS POLSKA
IPMS Silesia
KPM Karvina ? Klub partnerski z Czechy

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
18-19.03.2017r.
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sobieskiego 7

PROGRAM KONKURSU:

18.03.2017r. SOBOTA

Godz. 9.00 - 13.00 przyjmowanie modeli.
Godz. 10.00 oficjalne otwarcie festiwalu.
Godz. 9.00 - 18.00 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.
Godz. 16.00 - 19.00 ocena modeli.

19.03.2017r. NIEDZIELA

Godz. 9.00 - 13.30 wystawa modeli dla zwiedzających i giełda.
Godz. 13.30 - 15.00 ogłoszenie wyników.
Około godz. 15.00 zakończenie konkursu oraz odbiór modeli.

CEL KONKURSU:
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.
Rozpowszechnianie zainteresowania nauką, techniką i historią.

RODZAJ KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach; liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Oceniana będzie tylko praca własna modelarza, modele tzw. ?gotowce? nie będą brane pod uwagę.
W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu lub materiału z jakiego został wykonany model, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z autorem modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.
W każdej klasie konkursowej modelarz może zgłosić tylko 3 modele.
Modele, które zostały wyróżnione we wcześniejszych edycjach festiwalu i konkursu nie będą ponownie oceniane. ?Raz nim wygrasz, nie startuj ponownie ? pochwal się nowym.?

Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

W trakcie konkursu będzie wystawa pozakonkursowa dla wszystkich chętnych klubów i osób chcących pokazać swe modele, a nie uczestniczących w konkursie, serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy (juniorzy i seniorzy) nie biorą udziału w konkursie, ich prace będą prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem. Sędziowie nie oceniają klas, w których startują.

W trakcie trwania imprezy zostanie nakręcony film oraz będą robione zdjęcia.
Niemniejszym nieodpłatnie zezwalam na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika oraz jego prac we wskazanym zakresie działania i promocji, w tym na publiczne odtwarzanie powstałego w trakcie realizacji działań i promocji materiału foto, audio lub video, zawierającego wizerunek uczestnika i jego prac w celach promocyjnych kółka modelarskiego i konkursu.

Nagrody nie odebrane w czasie trwania festiwalu nie będą wysyłane do uczestników w późniejszym terminie.

GRUPY WIEKOWE:
Przewiduje się podział na grupy wiekowe:
M-młodzik - do 12 lat
J- junior ? od 13 do 18 lat
S ? senior - powyżej 18 lat

OCENA MODELI:
Ocena zgłoszonych modeli w poszczególnych grupach rodzajowych, nastąpi tylko w przypadku zgłoszenia minimum pięciu modeli, trzech różnych zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości modeli, sędziowie mają prawo łączenia grup wiekowych ( tylko młodszej do starszej), zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów, decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu.
W zależności od liczby modeli organizator dopuszcza możliwość łączenia lub rozdzielania klas startowych i kategorii wiekowych.
W konkursie nie mogą brać udziału modele, które już zostały nagrodzone we wcześniejszych edycjach naszego konkursu.

KLASY MODELI:

SENIOR:
MODELE PLASTIKOWE :
Sp1 ? 1:72 i mniejsze, samoloty, szybowce.
Sp2 ? 1:48 samoloty, szybowce.
Sp3 - 1:32 i większe, samoloty, szybowce.
Sp4 ? cywilne samoloty, szybowce, wszystkie skale .
Sp5 ?śmigłowce, wszystkie skale.
Pp1 ? 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.
Pp2 ? 1:48, i większe, pojazdy wojskowe kołowe, motocykle.
Pp3 ? 1:72 i mniejsze, pojazdy wojskowe gąsienicowe.
Pp4 ? 1:48 i większe, pojazdy wojskowe gąsienicowe.
Pp5 ? pojazdy cywilne osobowe i motocykle, wszystkie skale.
Pp6 ?pojazdy cywilne ciężarowe wszystkie skale .
Ap ?artyleria, wszystkie skale .
Fp ? figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.
Op ? statki i okręty wszystkie skale.
Dp ? dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
Kp ? kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
Sf ? fantastyka.

MODELE KARTONOWE :
Sk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.
Śk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
Pk1 - pojazdy wojskowe kołowe, wszystkie skale.
Pk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.
Pk3 ? pojazdy cywilne, wszystkie skale.
Ak ? artyleria, wszystkie skale.
Fk ? figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
Ok ? statki i okręty wszystkie skale.
Dk ? dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
Kk ?kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
Sfk ? fantastyka wszystkie skale.

JUNIOR:
MODELE PLASTIKOWE:
JSp ?samoloty, szybowce, wszystkie skale.
JŚp ?śmigłowce, wszystkie skale.
JPpk ?pojazdy wojskowe kołowe, motocykle, wszystkie skale.
JPpg ?pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale .
JPpc ?pojazdy cywilne osobowe, ciężarowe i motocykle wszystkie skale .
JAp ?artyleria wszystkie skale .
JFp ? figurki piesze, konne, popiersia wszystkie skale.
JOp ? statki i okręty wszystkie skale.
JDp ? dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
JKp ? kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
JSf ?fantastyka, wszystkie skale .

MODELE KARTONOWE :
JSk - samoloty, szybowce w tym cywilne wszystkie skale.
JŚk - śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
JPk1 - pojazdy wojskowe kołowe, cywilne, motocykle wszystkie skale.
JPk2 - pojazdy wojskowe gąsienicowe, wszystkie skale.
JAk ? artyleria, wszystkie skale.
JFk ? figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
JOk ? statki i okręty wszystkie skale.
JDk ? dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.
JKk ?kolej czyli wszystko to co na szynach bez podziału na skale.
JSfk ? fantastyka wszystkie skale.

MŁODZIK:
MODELE PLASTIKOWE :
MSp - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
MPp - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.
MFp ?figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
MOp ? statki i okręty wszystkie skale.
MDp ? dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

MODELE KARTONOWE :
MSk - samoloty, szybowce i śmigłowce w tym cywilne wszystkie skale.
MPk - pojazdy wojskowe, cywilne, motocykle i artyleria wszystkie skale.
MFk ? figurki piesze, konne, popiersia i fantastyczne wszystkie skale.
MOk ? statki i okręty wszystkie skale.
MDk ? dioramy i budowle wszystkie rodzaje i skale.

ORAZ KLASY MODELI :
WN ? wszystko inne czym chcecie się pochwalić, wykonany z różnych materiałów (bez podziału na wiek).

KLASY SPECJALNE :

S - Silniki Kategoria Specjalna (Klasa Sponsorowana).

W kategorii tej wystawić można repliki wszelkiego rodzaju silników spalinowych oraz odrzutowych w dowolnej skali. Mogą to być silniki lotnicze, jednostki napędowe pojazdów lub różnego rodzaju agregatów. Sposób ich prezentacji jest dowolny tzn. mogą się one znajdować na tzw. stojankach, ramach lub być zabudowane w modelu ( nawet w modelu z produkcji) lub po prostu na zwykłej podstawce. Warunkiem jest, aby model silnika była ukończony oraz widoczny w ok. 80-90 %. Repliki oceniane będą pod katem ilości detali, stopnia skomplikowania, wkładu pracy wykonawcy oraz jakości malowania i śladów eksploatacji. Nagrodzone zostaną dwie najciekawsze prace.

II KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH
?KOSZĘCIŃSKI RAK?
KOSZĘCIN 2017

KR1 samoloty bojowe 1:48 i większe
KR2 samoloty bojowe 1:72 i mniejsze
KR3 pojazdy bojowe 1:48 i większe
KR4 pojazdy bojowe 1:72 i mniejsze
KR5 samoloty karton
KR6 pojazdy karton

W tej kategorii wystawiane są modele zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem malowania danego egzemplarza samolotu/pojazdu.
Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania adekwatna do poziomu trudności modelu i jego malowania, oraz wkład pracy własnej.

Szczegółowy regulamin poniżej:

Regulamin ?Koszęciński Rak.?

Z uwagi na szczegółową ocenę każdego modelu i ograniczony czas oceny, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości przyjętych modeli.
Do konkursu zostanie przyjętych pierwszych 10 zgłoszonych modeli w każdej kategorii.
Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie minimum pięciu modeli trzech Modelarzy w danej klasie.
Jeden modelarz może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa modele.
Modele mogą być wykonane z dowolnego materiału: polistyren, metal, blacha, drewno, karton, żywica.
Oceny dokonają komisje sędziowskie złożone z minimum trzech sędziów, poprzez przyznanie punktów wg. Regulaminu przedstawionego przez organizatora.
W klasyfikacji będą wykazane punkty za każdy model. Medalem zostanie wyróżniony najlepszy model jednego modelarza.
Zwycięzcą zostaje model, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze modele.
Do modelu musi być dołączona dokumentacja wg. której model został wykonany.

Dokumentacja modelu plastikowego powinna zawierać:

Rysunki modelu , w czterech rzutach.
Tablice barwne lub fotografie które dokumentują malowanie modelu.
Dokumentację zdjęciową elementów, które zostały wykonane od podstaw, lub zostały wykorzystane zestawy waloryzacyjne- żywica, blachy foto trawione, metalowe golenie samolotów, gąsienice pojazdów pancernych, toczone lufy, itp. Chodzi głównie o pokazanie tych elementów wykonanych lub wykorzystanych do waloryzacji w modelu, których sędzia przy ocenie nie może dokładnie obejrzeć, bez dotykania, podnoszenia i obracania modelu.

W przypadku wykonywania elementów od podstaw, lub ingerencję w poprawianie bryły modelu, takie przeróbki powinny być udokumentowane rysunkami na podstawie których zostały wykonane detale, lub zdjęciami oryginalnych detali, najlepiej w trzech stron.
W przypadku waloryzacji i uzupełniania elementów z zestawu powinno być wskazane, jaki jest zakres poprawek.
Wykonanie na modelu śladów eksploatacji, powinno być udokumentowane. Sędzia powinien mieć możliwość oceny czy wykonane ślady wiernie odzwierciedlają pierwowzór.
Wykonanie na modelu nowych linii podziału blach, wykonanie nitowania, spawów, pogiętych blach, uszkodzonych błotników, śladów po uszkodzeniach pancerza od pocisków, powinno być udokumentowane, na jakiej podstawie zostały wykonane.
Obecność zawodnika nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana, tak, aby zawodnik w rozmowie z sędzią mógł wyjaśnić, dlaczego tak a nie inaczej wykonał elementy w modelu, lub cały model.
Komisja pracuje razem, ale każdy sędzia indywidualnie wpisuje oceny w przygotowane arkusze oceny. Wypisane dla każdego modelu arkusze oceny sumuje sędzia sekretarz i zlicza ocenę końcową.
Ocenę końcową sprawdza i zatwierdza w protokole końcowym sędzia przewodniczący komisji.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW PODCZAS OCENY MODELU PLASTIKOWEGO.

Jakość wykonania modelu
5 pkt. - Stopień trudności wykonania
5 pkt. - Geometria, czystość i staranność wykonania, symetria i wzajemne położenie elementów
12 pkt. - Ilość i jakość wykonanych elementów od podstaw.
Stopień skomplikowania, zgodność z oryginałem (zgodność z dokumentacją). Ilość i jakość wykonania uzasadnionych przeróbek w bryle modelu.

7 pkt. - Jakość i sposób montażu w modelu elementów z żywicy, blachy foto trawionej, elementów toczonych.

10 pkt. - Wykonanie, przedziałów załogi i transportowych.
Czystość oszklenia. Wykonanie tablic przyrządów pokładowych, foteli, pasów, paneli bocznych.

12 pkt. - Silnik i zespoły napędowe.
Waloryzacja silnika, rury wydechowe, zespoły dźwigni i popychaczy, wały napędowe, instalacje, dysze.

8 pkt. ? Wykonanie zespołu podwozia.
Zawieszenie, przeguby, blachy osłon, koła ,golenie, instalacje, gąsienice.

10 pkt. - Osprzęt zewnętrzny i uzbrojenie.
Karabiny, bomby, rakiety, wyrzutnie, zaczepy, zasobniki, zastrzały, naciągi, anteny, rurki, wnętrza otwartych luków, itp.

Malowanie i kalkomanie
17 pkt. - Zgodność z oryginałem i dostarczoną dokumentacją malowanie modelu.
4 pkt. - Jakość powierzchni, faktura położonej farby, jakość położonej kalkomanii.

Ślady eksploatacji
10 pkt. - Wykonanie udokumentowanych śladów eksploatacji. ( obicia, zabrudzenia, zacieki, renowacje powierzchni,)

REGULAMIN OCENY MODELU KARTONOWEGO

15 pkt. - Stopień skomplikowania modelu

Poprawność geometrii modelu:
8 pkt. - ogólna bryła
12 pkt. - układ jezdny
10 pkt. - Spasowanie elementów
10 pkt. - Jakość ukształtowania powierzchni

Retusz krawędzi:
5 pkt. - dobór koloru
5 pkt. - kompletność retuszu
10 pkt. - Czystość wykonania modelu

Wykonanie elementów nie kartonowych przewidzianych instrukcją budowy modelu (anteny, lufy, liny itp.)
8 pkt. - jakość wykonania
7 pkt. - malowanie
10 pkt. - Elementy dodatkowe (zmiany i dodatki nieprzewidziane w instrukcji budowy modelu, a wyszczególnione w dokumentacji)

II Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Modeli Plastikowych Koszęcin 2017

Organizatorami Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Modeli Plastikowych jest KPM KARVINA z Czech i KM ?Broń i Barwa? z Koszęcina. Mistrzostwa te są rozgrywane raz w roku, przemiennie raz w Karvinie w Czechach, a raz w Koszęcinie w Polsce (w 2017r.). Komisja sędziowska składa się z przedstawicieli obu klubów organizujących mistrzostwa. Ocenie podlegają wszystkie modele lotnicze i pojazdów wojskowych biorące udział zarówno w festiwalu jak i konkursie punktowym ?Koszęcińskie Raki?. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

MMŚ kategoria ? senior
?MMŚ 1 Lotnictwo wojskowe 1/72 i mniejsze
?MMŚ 2 Lotnictwo wojskowe 1/48 i większe
?MMŚ 3 Pojazdy wojskowe 1/72 i mniejsze
?MMŚ 4 Pojazdy wojskowe 1/35 i większe

MMŚ kategoria ? junior (do 18 lat)
?MMŚ 5 Lotnictwo wojskowe 1/72 i mniejsze
?MMŚ 6 Lotnictwo wojskowe 1/48 i większe
?MMŚ 7 Pojazdy wojskowe 1/72 i mniejsze
?MMŚ 8 Pojazdy wojskowe 1/35 i większe

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY O PUCHAR UE ?EURO PUCHARY?

Z powodu zaistniałej sytuacji to znaczy odwołania Międzynarodowego Festiwalu Plastikowych Modeli Redukcyjnych w BYTOMIU w roku 2017 ?Euro Puchary? zostaną jednorazowo rozegrane w Koszęcinie. Decyzja o jednorazowym rozegraniu ?Euro Pucharów? w Koszęcinie została podjęta przez klub IPMS SILESIA zarządzający polską edycją tych zawodów.

EU kategoria ? senior
?EU1 Samoloty 1/72
?EU2 Samoloty 1/48
?EU3 Pojazdy bojowe 1/72
?EU4 Pojazdy bojowe 1/35

EU kategoria ? junior (do 18 lat)
?EU5 Samoloty 1/72
?EU6 Samoloty 1/48
?EU7 Pojazdy bojowe 1/72
?EU8 Pojazdy bojowe 1/35

We wszystkich kategoriach oceniane będą modele samolotów i techniki wojskowej, będące na uzbrojeniu obecnych państw członkowskich UE po II wojnie światowej, czyli po roku 1945. W zawodach mogą brać udział, także modele samolotów i techniki wojskowej, które były używane podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu zostały włączone do uzbrojenia jednostek wojskowych obecnego członka UE. Warunkiem jednak jest, aby te modele posiadały kamuflaż i oznaczenia krajów członkowskich UE używane po II Wojnie Światowej, co musi być odpowiednio udokumentowane.
Ocenę modeli przeprowadzi międzynarodowa komisja sędziowska w składzie przedstawicieli modelarzy z klubów Koprivnice z Czech, Poprad ze Słowacji, Węgier Mosonmagyaróvár i Polski z IPMS Silesia, które to kluby stworzyły kategorie EU. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

ZGŁOSZENIA MODELI:
Rejestracja modeli będzie możliwa głównie elektronicznie.
Rejestracja na miejscu będzie dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach i zastrzegamy, że może trwać długo i nie wszyscy mogą zdążyć się zarejestrować. Wynika to z konieczności wpisania wszystkich danych do systemu oraz wydruku kart i potwierdzeń.

Ze względów organizacyjnych zawodnicy proszeni są o nadesłanie zgłoszenia do 14.03.2017r. do godz. 20.00.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres e-mail: modelarze.koszecin@interia.pl
Wszelkie inne sprawy, pytania proszę zgłaszać też na tego e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl ,
lub na PW albo Krzysztof Koza Tel. 516-174-372, pracuje i nie zawsze mogę odebrać.

UWAGA ! O rozpoczęciu rejestracji powiadomimy !

OPŁATY:

Nie pobieramy opłaty startowej.

NAGRODY:
W festiwalu przyznane będą wyróżnienia w każdej klasie startowej i grupie wiekowej.
W konkursie przyznane będą wyróżnienia za najwyżej punktowane modele w klasach.
W Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.
W Międzynarodowych Zawodach o Puchar UE ?EURO PUCHARY? nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.
Nagrody rzeczowe będą przyznawane jak się uda je pozyskać, gdyż budżet mamy ?wsiowy?, a nie miastowy.

NAGRODY SPECJALNE :
Nagrody specjalne uwarunkowane są od pozyskania sponsorów.
Pragnę przypomnieć, że sponsor sam wybiera model, który chce uhonorować. Sponsor nie musi się znać na naszym hobby, wybiera co mu się podoba. Szanujmy jego decyzje.
W tym roku przewidujemy wiele naprawdę ciekawych i wyjątkowych nagród specjalnych.

Puchar Wójta ? Grand Prix Festiwalu za najciekawszy model zawodów.
Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model plastikowy.
Puchar pani Dyrektor DK - za najciekawszy model kartonowy.
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Koszęcinie - za najciekawszy model wykonany przez juniora.
Puchar przechodni firmy IBG za najciekawszy model wykonany z zestawu firmy. Puchar przechodni zostaje w firmie, a nagrodzony modelarz otrzymuje jego miniaturkę na stałe.
Dodatkowo w kategoriach junior i senior firma IBG funduje nagrody:
- za najciekawszy model rosomaka wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model rosomaka wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1/72 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model pojazdu kołowego w skali 1/72 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1/72 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model pojazdu gąsienicowego w skali 1/72 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model pojazdu w skali 1/35 wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model pojazdu w skali 1/35 wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model artylerii wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model artylerii wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model lotniczy wykonany przez seniora,
- za najciekawszy model okrętu wykonany przez juniora,
- za najciekawszy model okrętu wykonany przez seniora.
Puchar IPMS POLSKA za najciekawszy model w Barwach Polskich.
Puchar Wingnut Wings Fan Club za najciekawszy model plastikowy okresu Wielkiej Wojny .
Puchar Kółka Modelarskiego ?Broń i Barwa? w Koszęcinie dla najmłodszego modelarza.
Liga Damska Senior - za najciekawszy model w wykonaniu pani.
Liga Damska Junior - za najciekawszy model w wykonaniu pani.
HUNGARY ? nagroda specjalna za najciekawszy model konstrukcji węgierskiej lub barwach Węgier.

WYSTAWY KLUBOWE :
W czasie trwania konkursu zapraszamy kluby do zaprezentowania swoich stolików klubowych, prosi się o dokonywanie rezerwacji stolików do 6.03.2017r. - na e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl .
Kółko Modelarskie ?Broń i Barwa? ? gospodarz zawodów.
IPMS Polska
IPMS Silesia.
Wingnut Wings Fan Club.
KPM Karvina Czechy

IMPREZY TOWARZYSZĄCE :
?Bractwo Rycerskie Grodu Boronowskiego? ? jak co roku i w programie m.in. pokazy walk rycerskich.

WARSZTATY MODELARSKIE:
Planujemy warsztaty modelarskie dla najmłodszych modelarzy w sobotę 18.03.2017r. Zapewniamy modele, narzędzia i dobrą zabawę.

POKAZY MODELARSKIE:
Planujemy zorganizować w sobotę 18.03.2017r. pokazy modelarskie nie tylko dla zaawansowanych modelarzy, które poprowadzą najlepsi modelarze. Szczegóły niebawem.

GIEŁDA MODELARSKA
W czasie trwania zawodów przewidziana jest giełda modelarska. Giełda odbędzie się w sobotę w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w niedziele od 9:00 do 13:00.
Handlowców prosi się o dokonywanie rezerwacji stoisk do 6.03.2017r. na e-maila: modelarze.koszecin@interia.pl . Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

BAZA NOCLEGOWA
Baza noclegowa w przygotowaniu.

SPONSORZY
?IBG Models? z Warszawy.
?HOBBY 2000? ? wyłączny dystrybutor w Polsce firmy TAMIYA .
Sklep ?KS Model? z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba.
?ŚWIAT Z KARTONU? z TARNOWSKICH GÓR.
?Mini Replika? p. Krzysztof Sikora

PATRONAT MEDIALNY :
?Echo Gminy Koszęcin?
?Gwarek? tygodnik lokalny ukazuje się w trzech powiatach - tarnogórskim, piekarskim i lublinieckim.
?Mini Replika? p. Krzysztof Sikora

NASZE MOTTO:
?Jeżeli nie chcesz, nie musisz startować w zawodach,
ale pokaż na wystawie twoje ulubione modele,
aby i inni mogli zachwycać się twoimi pracami.?

Jesteśmy też na facebooku, jako : ? Kółko Modelarskie Broń i Barwa Koszęcin?.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Pierwsze otrzymane nagrody rzeczowe na VI KFM od firmy YAHU MODELS dla młodzika, juniora i seniora za modele wykonane z wykorzystaniem ich produktów. Wielkie podziękowania dla firmy YAHU MODELS za otrzymane nagrody.


   
OdpowiedzCytat
(@boyswh)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Modelarnie z Pierka Śląskich, Boronowa i Woźnik zgłaszają udział w konkursie, rycerstwo również przybędzie


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Witam!
Właśnie otrzymaliśmy kolejną nagrodę specjalną od firmy ?Modelcollect? za najlepiej wykonany model firmy ?Modelcollect?.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Baza noclegowa Koszęcin i okolice:

www.koszecin.naszosir.pl

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP w Lublińcu Kokotek tel. 516-052-085
www.lubliniec.zhp.pl

www.rubinowa.pl

www.silesiana.com.pl

www.sielankoweklimaty.pl

www.posmyk.pl

www.zespolslask.pl

www.osr-strzelnica.pl

www.zajazdtytan.pl


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Pragniemy poinformować, że sponsor ufundował nową kategorię specjalną - (Klasa Sponsorowana).

VINTAGE MODEL KIT ? HIGHER CLASS
(stare modele ? klasa wyższa)

VHC - samoloty bojowe 1:72

Kategoria specjalna wprowadzona w zeszłym roku jako projekt pilotażowy.

W tej edycji tylko modele samolotów w skali 1/72.

W tej kategorii specjalnej wystawiane są modele starych edycji takich firm jak: Kovozavody Prostejov, Heller, Airfix, Matchbox, Novo, ZTS Plastyk itd. zwaloryzowane na podstawie dołączonej dokumentacji, łącznie z udokumentowaniem waloryzacji oraz malowania samolotu.
Mile widziane będzie dołączenie zdjęć z budowy modelu oraz oryginalnej instrukcji.
Oceniana będzie: zgodność z oryginałem (dokumentacja), jakość wykonania i waloryzacji modelu.
Jednym zdaniem - należy pokazać jak z przeciętnego lub słabego jakościowo modelu wykonać dobrze zwaloryzowany model wysokiej jakości aby zachęcić młodych niedoświadczonych modelarzy kupujących tanie zestawy do modelarstwa. Idea powstania tej kategorii specjalnej ma na celu również pokazać, że to nie od jakości modelu zależy ostateczny rezultat pracy nad modelem lecz od pracy i determinacji modelarza.
Trzy najlepsze modele w tej kategorii będą wyróżnione.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Pozyskaliśmy kolejną nagrodę specjalną.

Puchar sklepu KS Model z Częstochowy właściciel p. Krzysztof Stroba ? za najciekawszy model plastikowy czeskiego producenta.

Na karcie startowej prosimy w rubryce kategoria specjalna zaznaczyć "CZ".

Karta startowa dostępna za kilka dni.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Nasz plakat.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Witam! Pragniemy poinformować o następnych nagrodach specjalny od przyjaciół z ISMR i są to:

Nagroda Specjalna od ISMR

Nagrody specjalnej "Za wprowadzenie Sklepowego w zachwyt" od sklepu modelarskiego HOBBY z Inowrocławia www.hobby-modelarski.pl

Wystawią też swoje stoisko klubowe ISMR.

Dzięki ich pomocy od tego roku będzie rejestracja internetowa, która ma ruszyć jurto o czym poinformujemy.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Witam! Poniżej link do rejestracji:

Rejestracja.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Po wielu perturbacjach mamy plakat w wersji finalnej.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Witam! Kolejne nagrody od sponsorów:

Anonimowy fundator ustanowił kolejne wyróżnienia ? nagrody specjalne.
Dla przypomnienia ? są to już wzmiankowane wyróżnienia w klasie ?Vintage model kit?

Ustanowiono również nagrody specjalne :

? za najciekawszy model w barwach ZSRR/Rosji, skala 1/72
? za najciekawszy model w barwach Luftwaffe skala 1/72
? za najciekawszy model w barwach R.A.F., skala 1/72
? za najciekawszy model w barwach U.S.A.F. Skala 1/72
? za najciekawszy model w barwach Japonii, skala 1/72

Ustanowiono również nagrody analogiczne specjalne w skali wyższej:

? za najciekawszy model w barwach ZSRR/Rosji, skala 1/48
? za najciekawszy model w barwach Luftwaffe skala 1/48
? za najciekawszy model w barwach R.A.F., skala 1/48
? za najciekawszy model w barwach U.S.A.F. Skala 1/48
? za najciekawszy model w barwach Japonii, skala 1/48


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Firma ?BHP i PPOŻ doradztwo i projektowanie, Zdzisław WINNICIKI ? z Bytomia, ufundowała dwie nagrody specjalne w kategoriach szkutniczych: niezależnie od skali i materiału ( karton/plastik)

? za najciekawszy model żaglowca
? za najciekawszy model okrętu wojennego


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Specia Prize! Model Show Koszecin 2017!

Nagroda specjalna od firmy ?Modelcollect? za najlepiej wykonany model z zestawu firmy ?Modelcollect?, pisaliśmy już o niej.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Kolejna nagroda od firmy ToRo Model "za najlepszą polską figurkę" do tego niejako w komplecie będzie jeszcze to:
Bardzo dziękujemy.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Kolejnym sponsorem jest wydawnictwo ?ANSWER?, które ufundowało nagrodę za najciekawszy model wykonany i ich wydawnictwa. Dodatkowo wydawnictwo ?ANSWER? wystawi swoje stoisko firmowe tylko w niedzielę 19.03.2017r.
Bardzo dziękujemy.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Kolejna nagroda ufundowana przez naszych przyjaciół z ŚSMR:
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych funduje puchar: "Model lotniczy w barwach Czechosłowacji/Czech".
Bardzo dziękujemy.


   
OdpowiedzCytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Na VI Koszęcińskim Festiwalu Modelarskim prezentować będzie się także częstochowska Drukarnia Golem 3D. Nową pozycją w ofercie Drukarni są ultraprecyzyjne wydruki w technologii FFF, o warstwie 75 ?m, drukowane dyszą 200 ?m. Dzięki takim parametrom osiąganym na swoich autorskich drukarkach Golem, Drukarnia może być cennym wsparciem w pracach każdego modelarza.

Drukarnia Golem 3D


   
OdpowiedzCytat
Strona 1 / 2
Udostępnij: