IV Częstochowski Fe...
 
Notifications
Clear all

IV Częstochowski Festiwal Modelarski ?Modelikarz? 08-09 października 2016r.

2 Posty
1 Users
0 Likes
753 Widok
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Witam! Brać modelarska z Częstochowy ogłosiła kolejną edycję "MODELIKARZA"

REGULAMIN
IV Częstochowski Festiwal Modelarski ?Modelikarz?
TERMIN I MIEJSCE
08-09 października 2016r.
Nowowiejskiego 18, 42-200 Częstochowa, Polska
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.
Współrzędne 50° 48? 28.41? N, 19° 6? 40.26? E
WSPÓŁORGANIZATORZY
Częstochowskie Towarzystwo Modelarskie im. por. pil. Hieronima Dudwała
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie.
RODZAJ ZAWODÓW
Festiwal ma charakter otwarty. Jest przeznaczony dla modelarzy indywidualnych i zrzeszonych w różnych organizacjach w kraju i zagranicą.
CELE IMPREZY Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznych.
Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I REGULAMIN FESTIWALU
08.10.2016r. (sobota)
9.00 -14:30 - Przyjmowanie modeli.
14.30 ? Oficjalne otwarcie Festiwalu 9.00 -19.00 - Wystawa dla zwiedzających , giełda modelarska, imprezy towarzyszące.
12.00 -14.30 ? Pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty dla dzieci powyżej 6 lat pod opieką rodziców.
od 19.00 - Ocena modeli przez komisję sędziowską (wystawa zamknięta do zwiedzania - obrady prowadzi tylko komisja sędziowska bez udziału uczestników i publiczności).
Uwaga: W sytuacji szczególnej (problemy z dojazdem, itp. ), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z organizatorem, dopuszczamy możliwość dostarczenia modeli w godzinach pracy komisji sędziowskiej.
09.10. 2016r. (niedziela)
9.00 - Otwarcie Festiwalu
9.00-14.00 - Wystawa modeli, imprezy towarzyszące, giełda.
10.00-13.00 - Pokazy i warsztaty dla początkujących modelarzy.
14.00 - Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
15.00 - Zakończenie konkursu, wydawanie modeli.
Uwaga: W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydawanie modeli odbywa się wyłącznie za zgodą organizatorów.
Wstęp wolny
GRUPY WIEKOWE
M ? młodzik do lat 13
J ? junior 14-18 lat
S ? senior powyżej 18 lat
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE
Festiwal ma charakter otwarty i jest połączony z wystawą. Mogą w nim uczestniczyć zarówno modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. Zgłoszenie modelu do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Karty startowe można będzie wypełnić na miejscu w dn. 08.10.2016r. lub elektronicznie do wydrukowania oraz wypełnienia i dostarczenia organizatorom na miejscu. Uczestnicy mogą zgłaszać modele do konkursu oraz do wystawy pozakonkursowej.
Do Festiwalu i Wystawy przyjmowane będą modele dostarczone do VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie ul. Nowowiejskiego 18 (sobota) w godz. 9.00-14.30.
Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli.
Do każdego modelu należy wypełnić oddzielną kartę startową. Nieczytelne lub niekompletne zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu.
W klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. W przypadku wątpliwości odnośnie autorstwa zgłoszonego modelu, organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z wystawcą modelu, a w przypadku jego nieobecności zastrzegają sobie prawo nieuwzględnienia modelu w ocenie.
Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Do wystawy pozafestiwalowej modele można zgłaszać dnia 8. października w godzinach 9.00 do 14:30
Prosimy również o pozostawienie wyróżnionych modeli do zakończenia imprezy.
Organizatorzy i sędziowie nie biorą udziału w konkursie, ich prace mogą być prezentowane tylko na stoliku klubowym poza konkursem.
Indywidualne sprawy należy uzgadniać z Organizatorem drogą mailową lub telefonicznie:
Jerzy Świeboda 607 193 349, e-mail: ronin54@op.pl
ZASADY OCENY ZGŁOSZONYCH MODELI
Zgłoszone do Festiwalu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska według estetyki i staranności wykonania. Mile widziana dokumentacja do modelu, którą mogą być plany, instrukcja lub zdjęcia zarówno oryginału jak i modelu w trakcie montażu.
Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i niepodważalna.
Ponieważ wszystkie wyróżnienia są równe, ocenie podlegają wszystkie modele w danej klasie, bez względu na ilość, jednak z ww. zastrzeżeniem nagradzania tylko jednego modelu tego samego Uczestnika w danej kategorii.
Komisja sędziowska może również w zależności od ilości zgłoszonych modeli dokonać rozdziału lub połączenia klas jak i grup wiekowych.
W każdej klasie ? zgodnie z formułą festiwalową ? będą przyznawane wyróżnienia.
Modele dzielimy na:
Standard - gotowy do lotu, gotowy do boju, model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach. Dotyczy to tylko juniora i seniora.
Waloryzowany ? modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje bez podziału na wiek wykonawcy (junior i senior).
Modele w kategorii Młodzik - bez podziału na skalę.
Wyboru kategorii dokonuje modelarz. OPŁATY Wszyscy uczestnicy Festiwalu są zwolnieni z opłat startowych.
GIEŁDA Wszyscy chętni do wystawienia stoisk handlowych proszeni są o kontakt z organizatorem do 30.09.2016r
Podział na klasy: Modele Plastikowe Młodzik:
MS- samoloty
MP ? pojazdy
MO- okręty
MD- dioramy
MF- figurki Junior i Senior: Lotnictwo:
S1S ? samoloty 1:32 i większe
S1W ? samoloty 1:32 i większe
S2S ? samoloty 1:48 śmigłowe
S2W ? samoloty 1:48 śmigłowe
S3S ? samoloty 1:48 odrzutowe
S3W ? samoloty 1:48 odrzutowe
S4S ? samoloty 1:72 śmigłowe
S4W ? samoloty 1:72 śmigłowe
S5S ? samoloty 1:72 odrzutowe
S5W ? samoloty 1:72 odrzutowe
S6S ? samoloty 1:100 i mniejsze
S6W ? samoloty 1:100 i mniejsze
S7S ? samoloty cywilne i szybowce
S7W ? samoloty cywilne i szybowce
H1S ? śmigłowce 1:48 i większe
H1W ? śmigłowce 1:48 i większe
H2S ? śmigłowce 1:72 i mniejsze
H2W ? śmigłowce 1:72 i mniejsze Pojazdy wojskowe :
P1S ? pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe
P1W ? pojazdy gąsienicowe 1:35 i większe
P2S ? pojazdy gąsienicowe 1:48
P2W ? pojazdy gąsienicowe 1:48
P3S ? pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
P3W ? pojazdy gąsienicowe 1:72 i mniejsze
P4S ? pojazdy kołowe 1:35 i większe
P4W ? pojazdy kołowe 1:35 i większe
P5S ? pojazdy kołowe 1:48
P5W ? pojazdy kołowe 1:48
P6S ? pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
P6W ? pojazdy kołowe 1:72 i mniejsze
A1S ? artyleria 1:35 i większe
A1W ? artyleria 1:35 i większe
A2S ? artyleria 1:48
A2W ? artyleria 1:48
A3S ? artyleria 1:72 i mniejsze
A3W ? artyleria 1:72 i mniejsze
M ? motocykle Pojazdy cywilne:
PCO ? pojazdy cywilne osobowe
PCC ? pojazdy cywilne ciężarowe Statki:
O1S ? żaglowce
O1W ? żaglowce
O2S ? statki i okręty 1:400 i większe
O2W ? statki i okręty 1:400 i większe
O3S ? statki i okręty 1:401 i mniejsze
O3W ? statki i okręty 1:401 i mniejsze
O4S ? okręty podwodne
O4W ? okręty podwodne Dioramy:
D1 ? dioramy lotnicze
D2 ? dioramy lądowe
D3 ? dioramy morskie
D4 ? winietki Figurki:
F1 - figurki 1/24 i większe (70,75, 80, 90 i 120 mm)
F2 - figurki 1/32 i mniejsze
F3 - figurki konne 1/24 i większe
F4 - figurki konne 1/32 i mniejsze
F5 ? popiersia Kolej:
K1S ? kolejowe 1:35 i większe
K1W ? kolejowe 1:35 i większe
K2S ? kolejowe 1 :72 i mniejsze
K2W ? kolejowe 1 :72 i mniejsze Fantastyka:
SF ? modele SF
W ? wszystkie inne MODELE KARTONOWE
Młodzik: KMS ? samoloty
KMP ? pojazdy
KMO ? okręty
KMD ? dioramy
KMF ? figurki Junior i Senior: Lotnictwo:
KS1 ? samoloty 1:33 śmigłowe i śmigłowce
KS2 ? samoloty 1 :33 odrzutowe
KS3 ? samoloty cywilne Pojazdy:
KP1 ? pojazdy gąsienicowe
KP2 ? pojazdy kołowe i artyleria
KPCO ? pojazdy cywilne osobowe
KPCC ? pojazdy cywilne ciężarowe
KM ? motocykle Statki:
KO1 ? żaglowce
KO2 ? statki i okręty Dioramy:
KD1 ? dioramy lotnicze
KD2 ? dioramy lądowe
KD3 ? dioramy morskie Figurki:
KF1 ? figurki
KF2 ? figurki konne
KF3 ? popiersia i winietki Kolej:
KK1 ? modele kolejowe i szynowe 1:25 i większe
KK2? modele kolejowe i szynowe 1:45 i mniejsze Fantastyka:
KSF ? modele SF
KW ? wszystkie inne KOLEKCJE - pięć lub więcej modeli bez podziału na skale i rodzaj, posiadających jedną lub więcej cech wspólnych, pozwalających łatwo zakwalifikować je do wspólnej grupy.
Organizatorzy przewidują nagrody specjalne i wyróżnienia:
- GRAND PRIX Prezydenta Miasta Częstochowy dla najlepszego modelu. - Nagroda Przewodniczącego NSZZ ? Solidarność? Regionu Częstochowskiego za najciekawszy model w polskich barwach.
- Nagroda Prezesa CTM-u za najlepszy model w kategorii - Figurki - Nagroda za najlepszy model dla juniora
- Nagroda dla najmłodszego uczestnika
- Nagroda CTM-u za najlepszy model na wystawie.
- Nagroda CTM za najlepszy stolik klubowy.
- Nagrody indywidualnych sponsorów
.Imprezy towarzyszące:
Zwiedzanie Jasnej Góry , Bastionu św. Rocha, Arsenału oraz Skarbca
Spotkania z Seniorami Aeroklubu Częstochowskiego.
Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa.
Zwiedzanie Muzeum w Częstochowie
Wystawa ?Zaczęło się 70 lat temu?
Prezentacje stolików klubowych.
Makieta kolejarska.
Makieta modeli RC.
Prelekcje i spotkania z czołowymi modelarzami polskimi.
Prezentacja dokonań i sukcesów modelarstwa częstochowskiego.
Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
No i tak jak wczoraj proszę o przekazanie znajomym, modelarzom oraz klubom modelarskim, dzieciom i wszystkim tym którzy będą chcieli nas odwiedzić. Będzie się działo!!!
Jurek ronin Świeboda CTM.


   
Cytat
(@Krzysztof Koza)
New Member
Dołączył: 1 sekunda temu
Posty: 0
 

Witam! Zapraszam na mojego bloga do galerii zdjęć z festiwalu.

http://kobzamodellfabrik.blogspot.com/2016/10/iv-czestochowski-festiwal-modelarski.html


   
OdpowiedzCytat
Udostępnij: