II POLICYJNY KONKUR...
 
Notifications
Clear all

II POLICYJNY KONKURS MODELARSKI 2022

1 Posty
1 Users
0 Likes
207 Widok
(@krzysztof-koza)
Member
Dołączył: 4 lata temu
Posty: 335
Topic starter  

II POLICYJNY KONKURS MODELARSKI 2022

II POLICYJNY KONKURS MODELARSKI 2022

 

 

REGULAMIN KONKURSU MODELARSKIEGO

MODELI KARTONOWYCH I PLASTIKOWYCH ON-LINE

 

 

Organizator:

Komenda Glowna Policji ul. Orkana 14

02-656 Warszawa

 

 

Cel konkursu:

 1. Rozwijanie i ksztaltowanie zainteresowan histori formacji policyjnych,
 2. Propagowanie historii i tradycji Policji, w tym jej umundurowania, wyposazenia

i uzbrojenia,

 • Rozwijanie i ksztaltowanie zainteresowan politechnicznych,
 1. Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wsrod dzieci, mlodziezy

i doroslych jako sposobu sp dzania wolnego czasu.

 

 

Hannonogram:

 

 

zglaszanie modeli do konkursu do 16.07.2022

ogloszenie wynik6w: 23.07.2022 w siedzibie organizatora

 

 

Konkurs posiada charakter otwarty. Mogct w nim uczestniczyc modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich. WAZNE! Konkurs iest TEMATYCZNY i dotyczy wyhtcznie modeli Policyjnych iak i zwiazanych z Policia Panstwowa i Policja.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie siy osoby pelnoletniej lub opiekuna osoby maloletniej pod linkiem:

File Station (policja.gov.pl)

 

i przeslanie na adres siedmiu obowic!Zkowych zdjy6 modelu:

-bokprawy

 • bok lewy

 

-prz6d

-tyl

 • g6ra
 • 2 zdjycia
 1. Maksymalna wielkosc jednego zdjycia nie moze przekroczyc 3 Zdjycia muszq bye wykonane na jednolitym jasnym tle. Nie dopuszcza siy zdjyc tzw. kolazy (kompilacji kilku zdjyc najednym obszarze).
 2. Do konkursu kazdy uczestnik mozne zglosic maksymalnie dwa modele w jednej
 3. Modele nagradzane w konkursach stacjonamych (plastikowe i kartonowe) oraz w konkursach on-line (plastikowe i kartonowe) mogq bye wystawiane
 4. Oceny modeli na podstawie nadeslanych zdjyc dokona kolegium sydziowskie: osobne dla modeli plastikowych i osobne dla modeli
 5. Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, jednakze komisja Sydziowska w porozumieniu z sydziq gl6wnym moze ty kategoriy warunkowo
 6. W konkursie mozna uczestniczyc tylko z wlasnorycznie sklejonym modelem.
 7. Nagrody rzeczowe otrzymajq zdobywcy trzech miejsc w kazdej kategorii Organizator przewiduje takze wyr6znienia.
 8. Nagrody rzeczowe oraz trofea w postaci puchar6w i dyplom6w zostanq przeslane pocztq w terminie do 3 tygodni od zakonczenia konkursu. Jednakze przyjmuje siy mozliwosc dostarczenia nagr6d w terminie p6:zniejszym.
 9. Warunkiem udzialu w konkursie jest zgloszenie modelu na platformie konkursowej wraz z wyrazeniem wymaganych zg6d przez uczestnik6w konkursu (osoby pelnoletnie lub opiekun6w os6b maloletnich).
 10. Modele po zakonczonym konkursie zostanq zabrane przez wlascicieli .

Administratorem danych osobowychjest Komendant Gl6wny Policji z siedzibq w Warszawie:

 

 • adres: Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa,

 

 • Osobom, ktorych dane s przetwarzane zgodnie z RODO przysluguje:

 

 • prawo dostypu do wlasnych danych osobowych,
 • prawo do zqdania od administratora sprostowania, uzupelnienia, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania wlasnych danych osobowych, a takze wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
 • prawo do cofniycia zgody na przetwarzanie wlasnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na postawie zgody przed jej cofniyciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzydu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
 • Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie wystfrpuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Celem przetwarzania danych jest organizacja, przebieg i udzial w konkursie modelarskim. Kategorie wiekowe:

 1. mlodzik - do 12 lat
 2. junior - do 18 lat
 • senior - powyzej 18

Klasy modeli kartonowych dla wszystkich grup wiekowych: S - sarnoloty

H - smiglowce P - pojazdy

B- budowle F-figurki

U - uzbrojenie

D - diorarny ll;!dowe DL - diorarny lotnicze 0 - statki i okn;:ty

INNE K- wszystko co z kartonu, a nie jest ujyte w klasach Klasy modeli plastikowych dla wszystkich grup wiekowych: PS1 - samoloty policyjne smiglowe 1:72 i mniejsze

PS2 - sarnoloty policyjne smiglowe 1:48

PS3 - sarnoloty policyjne smiglowe 1:32 i wiyksze PHI - smiglowce policyjne 1:72 i mniejsze

PH2 - smiglowce policyjne 1:48 i wiyksze PPI - pojazdy policyjne 1:72 i mniejsze PP2 - pojazdy policyjne 1:48 i wiyksze PD72 - diorarny ll;!dowe 1:72 i mniejsze PD48 - diorarny ll;!dowe 1:48 i wiyksze PDL - diorarny lotnicze

PF - figurki i popiersia PB- budowle

PU -  uzbrojenie PO - statki i okryty

 

INNE P - wszystko co z plastiku, a nie jest ujyte w klasach

 

 

Ogloszenie wynik6w nast<l,pi w dniu 23 lipca 2022 roku o godz. 14:00.

 


   
Cytat
Udostępnij: